Project overzicht

Project beschrijving

In opdracht van Ewic B.V. en The Blue Deal heeft het Green Team van Dutch Green Company N.V. een technische opname uitgevoerd voor het opstellen van een Quick scan energiebesparingsadvies. Het betreft de inspectie van het complex gelegen aan de Pedro de Medinalaan 11 te Amsterdam.

Het bleek zeer de moeite waard om per direct enkele maatregelen te treffen aan de centrale luchtbehandeling van het gebouw, alsmede aan de installatie in de serverruimte. Zonder grote investeringen kon ruimĀ zesduizend euro per jaar bespaard worden.