Project overzicht

  • Locatie: Amsterdam
  • Omschrijving: Eerste (nearly) zero-energy hotel ter wereld met 155 hotelkamers.
  • Omvang: circa 6.000 m2

Project beschrijving

Dutch Green Company ontwikkelt in samenwerking met de TU Delft en de TU Eindhoven het eerste (nearly) zero-energy hotel ter wereld onder de werktitel “Breeze”. Dit unieke hotel komt te staan in Amsterdam en zal zichzelf grotendeels kunnen voorzien in energie. Dit door middel van het Earth, Wind en Fire concept (EWF) van onderzoeker Dr. Ben Bronsema in samenwerking met de TU Delft en TU Eindhoven.

Het Breeze hotel met EWF-concept wordt het eerste (n)zero-energy hotel concept ter wereld. De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met TU Eindhoven en TU Delft het (n)zero-energy hotelconcept verder uit ontwikkelt. De combinatie van het slim gebruik maken van de natuurlijke elementen zon, wind, water en aarde is nog niet eerder op deze revolutionaire manier toegepast. In de volgende animatie wordt het EWF-concept nader toegelicht:

 
 

De drie belangrijkste elementen van het EWF-concept zijn: het Powerdak, de Klimaat cascade en de Zonneschoorsteen. Het Powerdak is ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier om te gaan met wind en zonne-energie. De Klimaat cascade werkt als een natuurlijke warmtewisselaar, en de zonneschoorsteen is een schacht waarin de zonnewarmte geoogst wordt om het gebouw en het tapwater op te warmen.

 

EWF: Buildings powered by nature

 
 
Planning:
2015 Definitieve uitwerking EWF zero-energy concept
2017 Bouw (n)zero-energy hotel Breeze
2018 Feestelijke opening!

Onze partners:

Voor de uitwerking van de technische onderdelen van dit concept werkt DGC samen met ‘s werelds meest vooruitstrevende bedrijven en universiteiten op dat gebied. Hoogleraar Dr. Ben Bronsema van de TU Delft heeft hierbij de leiding. Tevens is de Nederlandse overheid supporter van dit project. Als blijk hiervan heeft de overheid een subsidie toegekend van € 500.000,- voor de uit ontwikkeling van het eerste EWF (n)zero-energy hotel.

TU DelftTU EindhovenRoyal HaskoningDHVPeutzNWAEWFRVOTKI Energo

BREEZE